آخرین نوشته ها
فراخوان جذب امریه سربازی در وزارت ارتباطات
فراخوان جذب امریه سربازی در وزارت ارتباطات
امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سومین مرحله فراخوان برای جذب ام
...
آخرین تغییرات میزان حقوق کارگران در سال ۹۸
حقوق و مزایای کارگران در سال 98 بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگرا
...
آیا حقوق معلمان در سال ۹۸ افزایش می یابد؟
آیا حقوق معلمان در سال ۹۸ افزایش می یابد؟
حمیدرضا حاجی بابایی: دو گام جدی برای افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۸ برداشته شده
...
امریه سربازی در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای سال 98
امریه سربازی در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای سال ۹۸
امریه سربازی در دانشگاه تهران مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قصد دارد در سال 98 ن
...
فرایند صدور مجوز برای مشاغل خانگی اعلام شد
فرایند صدور مجوز برای مشاغل خانگی اعلام شد
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی، فرایند صدور مجوز برای این نوع ک
...
آشنایی با آتش نشان و شرایط جذب در آتش نشانی
آشنایی با آتش نشان و شرایط جذب در آتش نشانی
آتش نشان در لغت: واژه آتش نشان یا امدادگر مقدسترین واژه یا اسم است که همیشه تدا
...